rating
محاسبه گر آنلاین امتیازات
ارسال پیام سریع
ارسال پیام سریع
Phone White ۰۲۱-۸۸۵۴۵۳۲۴
فا | En |
۰۲۱-۸۸۵۴۵۳۲۴

دوره های TAFE

مؤسسات TAFE مراكزی دولتی هستند كه آموزشهای فنی و حرفه‌ای را عرضه می‌دارند و طيف وسيعی از زمينه‌ های اشتغال را در بر مي‌گيرند.
اين دوره‌های آموزشی ممكن است متفاوت و شامل دوره‌های آموزشي چند ساعته تا سه ساله به طور تمام وقت باشند كه معمولاً ارزانتر از ترم‌های دانشگاهي هستند. دانش‌آموزان مي‌توانند از اين دوره‌ها به جاي واحدهای پيش‌نياز برای ادامه تحصيل در دانشگاهها استفاده نمايند. در پايان دوره ‌آموزشي مؤسسات؛ مدرك ديپلم و يا ديپلم پيشرفته‌ را به دانشجويان ارائه مي‌دهند.
دوره های دانشگاهی TAFE تقریبا معادل آنچا ما در کشور خود فنی حرفه ای میخوانیم، می باشند. با این تفاوت که در کشور ما دانش آموزان می توانند دوره دبیرستان خود را در فنی حرفه ای بگذرانند اما در استرالیا بعد از سن 18سالگی و اتمام دوره ی عمومی دبیرستان وارد کالج هایی می شوند که ارائه دهنده دوره های مختلف ومتنوع فنی حرفه ای است. دوره های فنی حرفه ای طیف وسیعی را دربر می گیرند و همگی از استانداردهای خاص سیستم آموزشی استرالیا برخوردار می باشند.
آنچه مسلم است اینست که  تمرکز این دوره ها بیشتر روی آموزش های عملی می باشد.
سلسله مراتب مدارک فنی حرفه ای به ترتیب زیر می باشد:
 
    Senior Secondary Certificate of Education
    Level 1 – Certificate I
    Level 2 – Certificate II
    Level 3 – Certificate III
    Level 4 – Certificate IV
    Level 5 – Diploma
    Level 6 – Advanced Diploma, Associate Degree
    Level 7 – Bachelor Degree