Call Number : ۰۲۱-۸۸۵۴۵۳۲۴-۶

سازمان مشاورین تحصیلی استرالیا

صفحه اصلی سازمان مشاورین تحصیلی استرالیا

سازمان مشاورین تحصیلی استرالیا

این سازمان که مخفف Qualified Education Agent Counsellors می باشد نقش بسیار کلیدی در راهنمایی و مشاوره دانشجویان علاقه مند به تحصیل در استرالیا بازی می کند. این سازمان عضو مهمی از صنعت آموزش بین الملل در استرالیاست. اهداف این سازمان به شرح ذیل می باشد:‌

سازمان مشاورین تحصیلی استرالیا

1- ارائه اطلاعات به روز در مورد سیستم آموزش و پرورش در استرالیا

2- معرفی استرالیا به عنوان مقصد تحصیل

3- هماهنگی در امور تضمین کیفیت تحصیل و سیستم قانونی ویزای استرالیا جهت کمک به دانشجویان

4- کمک به افراد برای دریافت سرویس های منظم و مرتب

یک مشاور تحصیلی که عضو این سازمان است می بایست در نشان دادن مسیر مناسب به دانشجویان نهایت تلاش خود را انجام دهد. در مجموع برای اخذ ویزای تحصیلی در تمام مقاطع و در ادامه،‌ بهره مندی از مزایای تحصیل و دریافت مدرک از سیستم آموزشی استرالیا نیازمند یک راهنمای حرفه ایست. این راهنما و مشاور با تکیه بر دانش و تجربه خود شما را در بهترین مسیر برای رسیدن به ویزا قرار می دهد.

سایت سازمان مشاورین تحصیلی استرالیا