Call Number : ۰۲۱-۸۸۵۴۵۳۲۴-۶

استراتژی مدارس استرالیا

صفحه اصلی مدارس استرالیا استراتژی مدارس استرالیا

استراتژی مدارس استرالیا

1- اهداف معلم : کمک در جهت یادگیری و بدست آوردن مهارت های لازم برای یادگیری عملی دانش آموزان.

2- کار گروهی

3- پوشیدنِ uniform واحد

4- پایین نگه داشتن تعداد دانش آموزان کلاس در حد امکان

5- زمان 9 صبح تا 3 بعدازظهر از دوشنبه تا جمعه.

6- معلمان می بایست دارای مدارک دانشگاهی باشند.

7- دانش آموزان خارجی می بایست ابتدا دوره های زبان انگلیسی را بگذرانند.