rating
محاسبه گر آنلاین امتیازات
ارسال پیام سریع
ارسال پیام سریع
Phone White ۰۲۱-۸۸۵۴۵۳۲۴
فا | En |
۰۲۱-۸۸۵۴۵۳۲۴

صفحه اصلی مهاجرت به استرالیا 2021

مهاجرت به استرالیا 2021

استرالیا سالهاست که در لیست مهاجر پذیر ترین کشورهای دنیا قرار دارد این کشور به عنوان مقصد محبوب ایرانی ها برای اقامت و سرمایه گذاری شناخته میشود. خدمات درمانی و آموزشی با کیفیت ، استانداردهای فوق العاده برای زندگی شهروندان، نرخ تورم پایین و بالا بودن دستمزدها برای افراد متخصص و همچنین شرایط ایده آل برای جذب سرمایه گذاران خارجی ، باعث شده است تا هر ساله عده ی زیادی برای مهاجرت به این کشور از طریق ویزای تخصص و مهارت یا ویزای سرمایه گذاری (از طریق کارآفرینی) اقدام کنند .

اولین گام برای مهاجرت موفق اطلاع از قوانین و شرایط مهاجرتی به روز هر کشوری میباشد در ادامه به بررسی شرایط مهاجرت به استرالیا در سال 2021 و تغییراتی که در قوانین و ... به وجود آمده است میپردازیم:

در سال 2020 جهت اقدام برای اخذ ویزاهای تخصص و مهارت متقاضی میبایست شرایط ذیل را دارا باشد:

1-    سن وی زیر 45 سال باشد.

2-    شاغل به حرفه ای باشد که در لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا (STSOL یا MLTSSL یا ROL ) وجود دارد.

*برای مشاهده لیست های مذکور به این لینک مراجعه نمایید: http://www.uniquevisa.net/singlepage/150

3-    مدرک تحصیلی وی مرتبط با حرفه ای باشد که در آن مشغول به کار است.

4-    به زبان انگلیسی تسلط داشته باشد (نمره مورد نیاز مدرک آیلتس یا PTE و ... با توجه به امتیازات متقاضی مشخص میگردد)

5-    مدرک تحصیلی و سوابق کاری وی در ادارات ارزشیابی استرالیا مثبت ارزیابی شده باشند.

6-    مجموع امتیازات متقاضی حداقل میبایست به 65 برسد و باید توجه داشت که در برخی مشاغل مانند مهندسی کامپیوتر ، مهندسی مکانیک، حسابداری و ... امتیازات بیشتری مورد نیاز است.

امتیازات مورد نیاز جهت اقدام کردن از طریق ویزای تخصص و مهارت مانند سال گذشته همچنان 65 امتیاز میباشد. بدین ترتیب، حداقل امتیاز لازم برای ویزاهای 491 و 190به ترتیب به 50 و 60 امتیاز میباشد (بدون احتساب امتیاز اسپانسر ایالتی یا خانوادگی).

امتیازات افراد در برنامه مهاجرتی سال 2021 به شکل زیر محاسبه میگردد:

سن:

 • ۱۸تا ۲۵ سال –۲۵ امتیاز
 • ۲۵تا ۳۳ سال –۳۰ امتیاز
 • ۳۳تا ۴۰ سال –۲۵ امتیاز
 • ۴۰تا ۴۵ سال –۱۵ امتیاز

سابقه کار خارج از استرالیا در ۱۰ سال قبل از اقدام برای مهاجرت:

 • حداقل ۳ سال – ۵ امتیاز
 • حداقل ۵ سال -۱۰ امتیاز
 • حداقل ۸ سال -۱۵ امتیاز

سابقه کار داخل استرالیا :

یک سال کار در استرالیا دارای 5 امتیاز

سه سال کار در استرالیا دارای 10 امتیاز

پنج سال کار در استرالیا 15 امتیاز

مدرک تحصیلی:

 • مدرک دکترا دارای 20 امتیاز
 • مدرک کارشناسی ارشد دارای 15 امتیاز
 • مدرک کارشناسیاز دانشگاه های section 1 دارای 15 امتیاز
 • مدرک کارشناسیاز دانشگاه های section 2 و دوره کاردانی و دیپلم دارای 10 امتیاز

سایر مدارک:

 • مدرک تحصیلی اخذ شده از استرالیا دارای 5 امتیاز

 

امتیاز همسر

در صورتی که همسر متقاضی همه شرایط زیر را داشته باشد، امکان کسب ۵ امتیاز به عنوان امتیاز همسر وجود دارد:

 • سن پایینتر از 44 سال
 • داشتن شغلی از لیست MLTSSL با تایید سازمان ارزیابی کننده مربوطه
 • کسب حداقل نمره آیلتس ۶ در همه مهارتها

 

مدرک زبان:

نوع مهارت و امتیاز

الزامی و بدون امتیاز

ده امتیاز

بیست امتیاز

حداقل نمره مهارت Listenning

IELTS: نمره ۶

OET: نمره B

TOEFL iBT: نمره ۱۲

PTE Academic: نمره ۵۰

CAE: نمره ۱۶۹

IELTS: نمره ۷

OET: نمره B

TOEFL iBT: نمره ۲۴

PTE Academic: نمره ۶۵

CAE: نمره ۱۸۵

IELTS: نمره ۸

OET: نمره A

TOEFL iBT: نمره ۲۸

PTE Academic: نمره ۷۹

CAE: نمره ۲۰۰

حداقل نمره مهارت Reading

IELTS: نمره ۶

OET: نمره B

TOEFL iBT: نمره ۱۳

PTE Academic: نمره ۵۰

CAE: نمره ۱۶۹

IELTS: نمره ۷

OET: نمره B

TOEFL iBT: نمره ۲۴

PTE Academic: نمره ۶۵

CAE: نمره ۱۸۵

IELTS: نمره ۸

OET: نمره A

TOEFL iBT: نمره ۲۹

PTE Academic: نمره ۷۹

CAE: نمره ۲۰۰

حداقل نمره مهارت Writing

IELTS: نمره ۶

OET: نمره B

TOEFL iBT: نمره ۲۱

PTE Academic: نمره ۵۰

CAE: نمره ۱۶۹

IELTS: نمره ۷

OET: نمره B

TOEFL iBT: نمره ۲۷

PTE Academic: نمره ۶۵

CAE: نمره ۱۸۵

IELTS: نمره ۸

OET: نمره A

TOEFL iBT: نمره ۳۰

PTE Academic: نمره ۷۹

CAE: نمره ۲۰۰

حداقل نمره مهارت Speaking

IELTS: نمره ۶

OET: نمره B

TOEFL iBT: نمره ۱۸

PTE Academic: نمره ۵۰

CAE: نمره ۱۶۹

IELTS: نمره ۷

OET: نمره B

TOEFL iBT: نمره ۲۳

PTE Academic: نمره ۶۵

CAE: نمره ۱۸۵

IELTS: نمره ۸

OET: نمره A

TOEFL iBT: نمره ۲۶

PTE Academic: نمره ۷۹

CAE: نمره ۲۰۰

حداقل مجموع نمرات

IELTS: نمره ۶

OET: نمره B

TOEFL iBT: نمره ۶۰

PTE Academic: نمره ۵۰

CAE: نمره ۱۶۹

IELTS: نمره ۷

OET: نمره B

TOEFL iBT: نمره ۹۴

PTE Academic: نمره ۶۵

CAE: نمره ۱۸۵

IELTS: نمره ۸

OET: نمره A

TOEFL iBT: نمره ۱۱۰

PTE Academic: نمره ۷۹

CAE: نمره ۲۰۰

 

مجموع ظرفیت پذیرش نیروی کار خارجی توسط کشور استرالیا برای سال مهاجرتی و مالی 2021-2020 به تفکیک گروه های شغلی در جدول زیر ارائه شده است:

 

کد گروه شغلی  

گروه شغلی

ظرفیت اعلام شده

1331

Construction Managers

7,145

1332

Engineering Managers

1,474

1341

Child Care Centre Managers

1,000

1342

Health and Welfare Services Managers

1,666

1399

Other Specialist Managers

4,188

2111

Actors, Dancers and Other Entertainers

1,000

2112

Music Professionals

1,000

2121

Artistic Directors, and Media Producers and Presenters

1,000

2211

Accountants*

1,000

2212

Auditors, Company Secretaries and Corporate Treasurers*

1,619

2241

Actuaries, Mathematicians and Statisticians

1,000

2243

Economists

1,000

2245

Land Economists and Valuers

1,000

2247

Management consultant

4,526

2321

Architects and Landscape Architects

1,452

2322

Cartographers and Surveyors

1,000

2331

Chemical and Materials Engineers

1,000

2332

Civil Engineering Professionals

3,919

2333

Electrical Engineers

1,348

2334

Electronics Engineers*

1,000

2335

Industrial, Mechanical and Production Engineers*

2,682

2336

Mining Engineers

1,000

2339

Other Engineering Professionals*

1,000

2341

Agricultural and Forestry Scientists

1,000

2342

Chemists, and Food and Wine Scientists

1,000

2343

Environmental Scientists

1,295

2344

Geologists, Geophysicists and Hydrogeologists

1,000

2345

Life Scientists

1,000

2346

Medical Laboratory Scientists

1,536

2347

Veterinarians

1,000

2349

Other Natural and Physical Science Professionals

1,056

2411

Early Childhood (Pre-primary School) Teachers

3,321

2414

Secondary School Teachers

8,716

2415

Special Education Teachers

1,721

2421

University Lecturers and Tutors

5,042

2512

Medical Imaging Professionals

1,161

2514

Optometrists and Orthoptists

1,000

2519

Other Health Diagnostic and Promotion Professionals

1,000

2521

Chiropractors and Osteopaths

1,000

2524

Occupational Therapists

1,461

2525

Physiotherapists

1,685

2526

Podiatrists

1,000

2527

Speech Professionals and Audiologists

1,000

2531

General Practitioners and Resident Medical officers

4,257

2533

Internal Medicine Specialists

1,000

2534

Psychiatrists

1,000

2535

Surgeons

1,000

2539

Other Medical Practitioners

1,168

2541

Midwives

1,333

2544

Registered Nurses

17,859

2611

ICT Business and Systems Analysts*

2,273

2612

Multimedia Specialists and Web Developers

1,000

2613

Software and Applications Programmers*

8,405

2621

Database and Systems Administrators and ICT Security Specialists

2,667

2631

Computer Network Professionals*

2,245

2633

Telecommunications Engineering Professionals

1,000

2711

Barristers

1,000

2713

Solicitors

4,535

2723

Psychologists

1,545

2725

Social Workers

1,862

3122

Civil Engineering Draftspersons and Technicians

1,000

3123

Electrical Engineering Draftspersons and Technicians

1,000

3132

Telecommunications Technical Specialists

1,000

3211

Automotive Electricians

1,000

3212

Motor Mechanics

5,205

3222

Sheetmetal Trades Workers

1,000

3223

Structural Steel and Welding Trades Workers

4,866

3232

Metal Fitters and Machinists

6,335

3233

Precision Metal Trades Workers

1,000

3241

Panelbeaters

1,000

3311

Bricklayers and Stonemasons

1,712

3312

Carpenters and Joiners

6,812

3322

Painting Trades Workers

3,303

3331

Glaziers

1,000

3332

Plasterers

1,452

3334

Wall and Floor Tilers

1,000

3341

Plumbers

5,861

3411

Electricians

8,021

3421

Airconditioning and Refrigeration Mechanics

1,581

3422

Electrical Distribution Trades Workers

1,000

3423

Electronics Trades Workers

2,047

3513

Chefs

2,256

3611

Animal Attendants and Trainers

1,239

3941

Cabinetmakers

1,694

3991

Boat Builders and Shipwrights

1,000

4523

Sports Coaches, Instructors and Officials

1,262

4524

Sportspersons

1,000شرایط و قوانین مهاجرت به استرالیا هر سال سخت تر از قبل میشود لذا اگر قصد مهاجرت به این کشور را دارید پیشنهاد میکنیم هرچه سریعتر اقدام نمایید.

 

لیست مشاغل مهاجرت نیروی متخصص دارای اولویت(PMSOL) در سال 2021:

وزیر مهاجرت استرالیا در تاریخ 2 سپتامبر 2020 لیست مشاغل مهاجرت نیروی متخصص دارای اولویت(PMSOL) را اعلام نموده است. هدف از آماده سازی این لیست، جذب تعداد محدودی از افراد متخصص دارای اسپانسر، جهت اشتغال در بخش های حیاتی و مهم این کشور و درنتیجه حمایت از بهبود وضعیت اقتصادی استرالیا میباشد.

*شایان توجه است لیست های قبلی نیز همچنان معتبر هستند و پروسه ویزاهای تخصص و مهارت برای متقاضیان مشاغل موجود در آن لیستها به روال سابق ادامه دارد لیست جدید PMSOLصرفا دارای اولیت بیشتر است.

این لیست شامل 17 کد شغلی است که عبارتند از:

 • ChiefExecutiveorManagingDirector(111111)
 • ConstructionProjectManager(133111)
 • MechanicalEngineer(233512)
 • GeneralPractitioner(253111)
 • ResidentMedicalOfficer(253112)
 • Psychiatrist(253411)
 • MedicalPractitionernec(253999)
 • Midwife(254111)
 • RegisteredNurse(AgedCare)(254412)
 • RegisteredNurse(CriticalCareandEmergency)(254415)
 • RegisteredNurse(Medical)(254418)
 • RegisteredNurse(MentalHealth)(254422)
 • RegisteredNurse(Perioperative)(254423)
 • RegisteredNursesnec(254499)
 • DeveloperProgrammer(261312)
 • SoftwareEngineer(261313)
 • MaintenancePlanner(312911)

 

در این طرح کارفرمایان ابتدا باید سعی کنند نیروی مورد نظر را از بین متقاضیان داخل استرالیا استخدام نمایند و مدارکی دال بر صحت این موضوع ارائه کنند (اعم از حداقل 2 نوبت تبلیغ در رسانه ها بابت جذب نیرو و همچنین درج آکهی استخدام در سایت Jobactive دولت استرالیا) پس از آن قادر به اسپانسری شخصی خارج از استرالیا خواهند بود.

دارندگان ویزایی که از طریق کارفرمایی تایید شده در استرالیا بابت یکی از مشاغل لیست فوق اسپانسر شده باشند قادر به درخواست معافیت از محدودیت سفر به استرالیا هستند ولی 14 روز قرنطینه با هزینه شخصی، پس از ورود به استرالیا همچنان شامل این افراد نیز خواهد شد.

 

 مهاجرت به استرالیا 2018

 

مدت زمان اخذ ویزاهای استرالیا طبق آخرین آمار  :

مدت زمانی لازم برای اخذ ویزاهای استرالیا متفاوت بوده و به عوامل مختلفی بستگی دارد آنچه در ادامه ملاحظه مینمایید :

*مدت زمان بررسی مدارک  ویزای تخصص و مهارت:

-ساب کلاس 189:

75 درصد اپلیکیشن ها: 5 ماه

90 درصد اپلیکیشن ها:14 ماه

-ساب کلاس 190:

75 درصد اپلیکیشن ها: 5 ماه

90 درصد اپلیکیشن ها: 6 ماه

-ساب کلاس 491:

آمار دقیقی اعلام نشده است

 

*مدت زمان بررسی مدارک  ویزای کمبود موقت تخصص (ساب کلاس 482):

-نوع کوتاه مدت و میان مدت:

75 درصد اپلیکیشن ها: 3 ماه

90 درصد اپلیکیشن ها: 4 ماه

-نوع توافقنامه کاری :

آمار دقیقی اعلام نشده است

 

* مدت زمان بررسی مدارک  ویزای ویزای توریستی (ساب کلاس 600):

-نوع توریستی:

75 درصد اپلیکیشن ها: 66 روز

90 درصد اپلیکیشن ها: 78 روز

 

-نوع دارای اسپانسر خانوادگی:

75 درصد اپلیکیشن ها: 3 ماه

90 درصد اپلیکیشن ها: 4 ماه

-نوع بیزینسی(business visitor):

75 درصد اپلیکیشن ها: 10 روز

90 درصد اپلیکیشن ها: 3 ماه

 

* مدت زمان بررسی مدارک  ویزاهای نامزدی و ازدواج:

ساب کلاس   309:

75 درصد اپلیکیشن ها: 16 ماه

90 درصد اپلیکیشن ها: 22 ماه

 

ساب کلاس 100 :

75 درصد اپلیکیشن ها: 12 ماه

90 درصد اپلیکیشن ها: 23 ماه

 

ساب کلاس  801:

75 درصد اپلیکیشن ها: 7 ماه

90 درصد اپلیکیشن ها: 17 ماه

 

ساب کلاس 820:

75 درصد اپلیکیشن ها: 19 ماه

90 درصد اپلیکیشن ها: 24 ماه

 

 * مدت زمان بررسی مدارک  ویزاهای تحصیلی (ساب کلاس 500):

-نوعPostgraduate Research:

75 درصد اپلیکیشن ها: 4 ماه

90 درصد اپلیکیشن ها: 8 ماه

 

-نوع  Higher Education::

75 درصد اپلیکیشن ها: 4 ماه

90 درصد اپلیکیشن ها: 4 ماه

 

-نوع  Independent ELICO:

75 درصد اپلیکیشن ها: 78 روز

90 درصد اپلیکیشن ها: 3 ماه

 

-نوع دانش آموزی/ مدرسه :

75 درصد اپلیکیشن ها: 4 ماه

90 درصد اپلیکیشن ها: 5 ماه

 

مدت زمان بررسی مدارک ویزای کار موقت برای افراد با تخصص ویژه:

75 درصد اپلیکیشن ها: 19 روز

90 درصد اپلیکیشن ها: 54 روز

 

توجه داشته باید که زمانهای اعلام شده بابت بررسی مدارک در اداره مهاجرت استرالیا است. بنابرین  در برخی ویزاها که قبل از ارسال مدارک به اداره مهاجرت  نیاز به گذراندن مراحلی مانند اخذ اسپانسر ایالتی، اسسمنت یا ... دارند آن زمانها نیز به پروسه زمانی مهاجرت فرد اضافه میشود.

 

در سال 2020 اداره مهاجرت استرالیا با دیگر سازمان های امنیت ملی ادغام و نزدیک تر  شده اند  و در سال 2021 بررسی های جامع تری برای درخواست متقاضیان صورت گرفت.

2

 

افزایش هزینه لاج پرونده ویزاهای استرالیا در سال 2020:

از 1 جولای 2019، هزینه ویزا برای تمامی ویزاها به جز ویزاهای توریستی (ساب کلاس 600) افزایش یافت. افزایش 5.4 درصدی هزینه ویزا برای ویزاهای تخصص و مهارت تقریبا بیش از 200 دلار برای متقاضی اصلی و برای ویزای تحصیلات تکمیلی 80 دلار افزایش  داشت. این در حالیست که ویزاهای پارتنر (نامزدی- ازدواج و...) افزایش 386 دلاری داشتند. هزینه های درخواست ویزا برای افراد ثانویه تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت.

 

اقامت طولانی تر برای فارغ التحصیلان بین المللی در استرالیا در سال 2021:

از سال 2021، دانشجویان بین المللی که تحصیلات خود را درمناطق کم جمعیت استرالیا تکمیل می کنند و با ویزای فارغ التحصیلی خود همچنان درآن منطقه باقی می مانند می توانند برای ویزای کار یک ساله (one-year post study work visa)اقدام نمایند.

بورس تحصیلی:

بورس تحصیلی جدید برای دانشجویان بین المللی و داخلی برای تحصیل در مناطق کم جمعیت، در مقاطع تحصیلات عالی و همچنین مدارک تحصیلی حرفه ای امکان پذیر خواهد بود.

 1

 

تغییرات امتیازات ویزاهای تخصص و مهارت استرالیا در سال 2021:

از 1 نوامبر 2019، امتیازات مورد نیاز ویزای تخصص و مهارت تغییراتی نمود. در نتیجه این تغییرات  به افرادی که همسر آنها صلاحیت زبان انگلیسی لازم را دارد اما نمیتواند الزامات دیگر را که برای ارائه 5 امتیاز همسر مورد نیاز است را برآورده سازد امتیاز اضافه ای تعلق میگیرد. متقاضیان مجرد از این تغییرات محروم نخواهند ماند، زیرا که امتیازات اضافی دیگری برای آنان در تعریف شد:

-امتیاز همسر از 5 به 10 افزایش  یافت. (شرایط جهت استفاده از امتیاز همسر مانند روال سابق است و میبایست اسسمنت و نمره آیلتس حداقل 6 موجود باشد.)

- امتیاز اسپانسر ایالتی، منطقه ای یا خانوادگی برای ساب کلاس 491 از 10 به 15 افزایش  یافت.

-امتیاز دارندگان برخی از مدارک در رشته های STEM* به 10 امتیاز افزایش  یافت.

STEM:Science, Technology, Engineering and Mathematics

-10 امتیاز اضافه به افراد مجرد تعلق خواهد گرفت.

حداقل امتیازات مورد نیاز برای اخذ ویزای استرالیا در سال 2021:

حداقل امتیازات مورد نیاز برای اخذ ویزاهای تخصص و مهارت (ساب کلاس 189-190-491) در سال گذشته از 60 به 65 امتیاز افزایش یافته است و در سال 2020 نیز حداقل امتیاز مورد نیاز همچنان 65 میباشد.

چنانچه امتیازات شما به این حد نمیرسد روشهای زیر میتوانند به شما کمک کنند:

*اسپانسرهای ایالتی و منطقه ای: استفاده از اسپانسرهای ایالتی گزینه ای بسیار مناسب برای افزایش امتیازات آن دسته افرادی است که امتیازات آنها برای اقدام از طریق ساب کلاس 189 کافی نیست.

*افزایش سطح دانش زبان انگلیسی و کسب نمره بالاتر در آزمون های مورد قبول اداره مهاجرت استرالیا مانند آیلتس

*ارتقاء مدرک تحصیلی

*افزایش سوابق کاری (حداکثر سابقه کار مورد قبول 10 سال است)

*شرکت در آزمون NAATI

*گذراندن دوره تخصصی Professional Year در استرالیا

*استفاده از امتیاز همسر (در صورت واجد شرایط بودن وی)

 

اسپانسرهای ایالتی

استفاده از برنامه اسپانسری ایالت ها  در روند مهاجرت به استرالیا در سال 2018 و 2019 از طریق تخصص و مهارت بسیار کارآمد بود و در سال 2020 نیز این موضوع همچنان صادق است.

3

در لینک زیر میتوانید آمار مربوط به دعوتنامه های صادر شده برای ویزای تخصص و مهارت (ساب کلاس 189 و 491) را در هر راند ملاحضه کنید:

http://www.uniquevisa.net/news

تغییرات ویزای دانشجویی استرالیا در سال 2021:

در برخی موارد، درخواست های ویزای دانشجویی باید با شواهدی ارائه شود که ثابت کند متقاضیان ویزاهای تحصیلی برای ادامه تحصیل خود در استرالیا از منابع مالی کافی برخوردار هستند.

وزارت امور داخلی در سال گذشته اعلام کرد که حداقل مبلغ مورد نیاز توانائی مالی برای ادامه تحصیل در استرالیا  افزایش خواهد یافت.  این افزایش از 3/2درصد شروع و بر مبنای شاخصهای قیمت برای مصرف کننده در استرالیا (CPI) افزایش خواهد داشت.

برای دانشجو یا گاردین: 20290 دلار استرالیا

برای همسر: 7100 دلار استرالیا

برای هر فرزند: 3040 دلار استرالیا

مهمترین تغییراتی که تاکنون در خصوص ویزاهای تحصیلی مشخص گردیدهريال مشخص شده اند، عبارتند از:

*برای دانشجویان بین المللی که در حال حاضر ویزای دانشجویی معتبری دارند و از خارج از استرالیا بصورت آنلاین مشغول به تحصیل هستند ، این دوره آنلاین نیز جزو سوابق تحصیلی مورد نیاز برای اخذ ویزای کار پس از فارغ التحصیلی ، در نظر گرفته خواهد شد.

*دانشجویان بین المللی که تحصیلات خود را به اتمام رسانده اند، در صورت عدم امکان حضور در استرالیا به دلیل محدودیت هایناشی از COVID-19می توانند از خارج از استرالیا برای Graduate visaدرخواست دهند.

*پروسه بررسی اپلیکیشن های ویزای دانشجویی قرار است مجددا شروع شود بنابرین دارندگان ویزای تحصیلی امادگی سفر پس از باز شدن مرزها را داشته باشند.

*برخی از دانشجویان بین المللی که در طول اعتبار ویزای دانشجویی به دلیلCOVID-19قادر به اتمام تحصیلات خود نشده اند میتوانند به صورت رایگان برای ویزای دانشجویی جدید درخواست دهند.

*در صورت بروز اختلال در برگزاری یا اعلام نتایج آزمون های زبان انگلیسی به دلیل COVID-19به متقاضیان ویزای دانشجویی وقت بیشتری داده می شود تا نتایج آزمون زبان انگلیسی را ارائه دهند.

و اما گریزی به دانشگاه های برتر استرالیا در سال های اخیر می زنیم. در این سال میتوان گفت تمامی دانشگاه های استرالیا از رتبه های سال گذشته خود بالاتر آمده اند که این موضوع نشان دهنده بالاتر رفتن سطح تحصیلی در استرالیاست که به موازات آن سطح رفاه اجتماعی و اقتصادی و .. نیز بالاتر میرود.

مطمئنا تحصیل در هریک از این دانشگاه ها آرزوی خیلی ها میباشد

 1. دانشگاه ملی استرالیا (ANU)

در رتبه بندی سال 2018 این دانشگاه از سال قبل دو رتبه بالاتر آمده است و در جهان رتبه 20 را گرفته است دانشگاه ملی استرالیا (ANU) برترین دانشگاه در کشور استرالیا است .در پایتخت استرالیا واقع شده است و تنها دانشگاهی است که توسط پارلمان استرالیا ساخته شده است. در بین فارغ التحصیلان این دانشگاه دو نفر توانسته اند به عنوان نخست وزیر استرالیا شناخته شوند.

 1. دانشگاه ملبورن

از لحاظ قدمت این دانشگاه دومین دانشگاه در استرالیا می باشد. در سال 1853 تاسیس شده است. این دانشگاه امسال در رتبه 41 جهان قرار گرفت فارغ التحصیلان این دانشگاه بیشتر از هر دانشگاه دیگری برنده جایزه نوبل شده اند.

 1. دانشگاه New South Wales

این دانشگاه نیز نسبت به سال گذشته چهار رتبه بالاتر آمده است و در جایگاه 45 رتبه بندی جهانی و جایگاه 3 رتبه بندی استرالیا قرار گرفت. در سال 1949 تاسیس شد و میلیونرهای زیادی را بیش از هر دانشگاه دیگری به وجود آورده است. هدف آن ها این است که در 2025 بهترین دانشگاه استرالیایی جهان شوند. این دانشگاه با بیش از 200 دانشگاه در سراسر جهان ارتباط دارد.

 1. دانشگاه کویینزلند

این دانشگاه نیز در جایگاه 47 رتبه بندی جهانی قرار گرفته است. در این دانشگاه اختراع واکسن HPV برای جلوگیری از سرطان شایان توجه است.

 دانشگاه های استرالیا در 2018

 1. دانشگاه سیدنی

این دانشگاه نیز در رتبه 50 جهان قرار گرفته است. دانشگاه سیدنی قدیمی ترین دانشگاه استرالیا است. در سال 1850 ساخته شده است. محوطه دانشگاه به خاطر ساختمان های زیبای نئوگاتیک آن مشهور است.

 1. دانشگاه موناش

این دانشگاه نیز در جایگاه 60 رتبه بندی جهانی قرار دارد. این دانشگاه در خارج از استرالیا هم خیلی فعال است.

 1. دانشگاه استرالیای غربی (UWA)

این دانشگاه نیز در جایگاه 93 نیز قرار گرفته است. در سال 1911 ساخته شده است .دراین دانشگاه 9 دانشکده در حال فعالیت هستند.

 1. دانشگاه آدلاید

این دانشگاه نیز در رتبه 109 قرار گرفته است. دانشگاه آدلاید یکی دیگر از دانشگاه قدیمی استرالیا می باشد. و در سال 1874 تاسیس شده است. این دانشگاه در استرالیای جنوبی دارای 5 دانشکده می باشد.

 1. دانشگاه تکنولوژی سیدنی (UTS)

این دانشگاه نیز در رتبه 176 رتبه بندی قرار گرفته است جالب است بدانید این دانشگاه برخلاف اسمش در برخی از رشته های غیر تکنولوژی اش قوی است که شامل پرستاری و هنر و طراحی٬ ورزش و حقوق می شود.

 1. دانشگاه نیوکاسل

این دانشگاه نیز در رتبه 224 نیز قرار گرفته است.دانشگاه نیوکاسل (UON) دانشگاه ولونگونگ را از پیش رو برداشت و در جایگاه 10 ام برترین دانشگاه های استرالیا قرار گرفت. در سال 1965 تاسیس شده است.در موضوع هایی مثل مهندسی معدن٬ معماری و پرستاری و جامعه شناسی قوی است.

از دیگر دانشگاه های برتر استرالیا میتوان دانشگاه های زیر را نام برد :

 1. دانشگاه ولونگونگ با رتبه 232 در جهان
 2. دانشگاه Macquarie با رتبه 240 در جهان
 3. دانشگاه تکنولوژي کویینزلند (QUT)با رتبه 247 در جهان
 4. دانشگاه RMIT با رتبه 247 در جهان
 5. دانشگاه کورتین با رتبه 262 در جهان
 6. دانشگاه استرالیا جنوبی (UNISA) با رتبه 279 در جهان
 7. دانشگاه دیکین با رتبه 293 در جهان

 3

 

تغییرات و آپدیت های جدید سازمان Australian Computer Society (ACS)در سال 2020

تغییرات و آپدیت های جدید سازمان Australian Computer Society (ACS) که از روز چهارشنبه مورخ 1399.04.11 مصادف با 2020.07.01 عملی خواهد شد.

 

تغییرات ارائه شده در ارزشیابی کد گروه شغلی ( ANZSCO 2621) این سازمان:

این گروه شامل سه کد شغلی به شرح ذیل می باشد:

مدیر پایگاه داده (262111 Database Administrator)

کارشناس (متخصص) امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات (262112 ICT Security Specialist)

مدیر سیستم (262113 Systems Administrator)

با توجه به این موضوع که امروزه امنیت سایبری (امنیت رایانه ای) خود یک تخصص درنظر گرفته می شود، متفاضیانی که تحت عنوان کارشناس (متخصص) امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات (262112 ICT Security Specialist) می خواهند اقدام کنند بر اساس معیارهای جداگانه ای نسبت به سایر مشاغل موجود در این گروه ارزیابی می شوند. در ضمن این موضوع در راستای برنامه ها و معیارهای مربوط به گواهی و مدرک دانشگاهی امنیت سایبری (امنیت رایانه ای) از طریق سازمان ACS ارزیابی می شود.

 

   شرایط و نحوه ی پذیرش واحدهای درسی رشته ی الکترونیک در مدارک تحصیلی مورد نیاز برای ICT:

سازمان ACS، واحدهای درسی ارائه شده در رشته ی الکترونیک را مورد بررسی مجدد قرار داده و میزان ارتباط واحدهای درسی را با ICT را بازبینی کرده است. با توجه به بررسی های انجام شده، سازمان ACS تنها گرایش الکترونیک دیجیتال این رشته یعنی مهندسی برق را مورد پذیرش قرار می دهد. این در صورتی است که رشته های مشابه و دیگر رشته های الکترونیک با واحدهای غیر مرتبط با ICT در ارزیابی مدارک تحصیلی توسط این سازمان ترتیب اثر داده نخواهد شد. با این اوصاف، متقاضیانی که با رشته­ی الکترونیک (با واحدهای مشابه مورد نظر (تایید) سازمان) اقدام کنند، نیاز هست که مدارک و دوره های جانبی و مرتبط را ارائه دهند.

تشخیص و تایید مدارک تحصیلی از سئول آکورد (Seoul Accord)

سئول آکورد یک توافق نامه چند جانبه بین کشورها است که اجازه می دهد مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بعضی از دانشگاه های کشورهای امضا کننده این توافق، به رسمیت شناخته شوند و مورد تایید انها قرار بگیرد. سازمان ACS استرالیا هم یکی از امضا کنندگان این توافق نامه است که در دسامبر 2008 ارائه شد.

کوالیفیکیشن هایی (مدارک تحصیلی) که توسط سئول آکورد به رسمیت شناخته می شوند، دارای معیارهای اصلی ارزیابی در ICT و اهداف مهاجرت در این راستا می باشند. شایان ذکر است که این پایان داستان نیست چراکه اخذ اسسمنت مثبت از این سازمان منوط به تعیین صحیح کد شغلی مناسب و شرح وظایف درست می باشد.

کشورهای امضاکننده ­ی سئول آکورد

ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، کانادا، ژاپن، کره جنوبی، هنگ کنگ وتایوان.

اگر یک متقاضی تمایل داشته باشد مدارک تحصیلیش بر اساس معیارهای سئول آکورد ارزیابی شود، باید به سازمان ACS اطلاع رسانی کند و مدارک و شواهد را برای اثبات آن نیز ارائه بدهد. مسئولیت این کار بر عهده­ی خود متقاضی است. برای اثبات این کار می توان به صورت مستقیم ازخود وبسایت Seoul Accord یک اسکرین شات گرفت که نشان دهندی به رسمیت شناخته شدن مدرک تحصیلی می باشد و آن را به سازمان ارائه داد. البته افسرهای ارزیاب سازمان، این اختیار را دارند که اسکرین شات را به عنوان یک مدرک که این موضوع را ثابت کند، قبول نکنند.

 

 

جهت کسب اطلاعات دقیق تر و بررسی شرایط خود برای انتخاب بهترین ساب کلاس ویزا جهت مهاجرت به استرالیا با مشاوران یونیک ویزا در تماس باشید:

02188545324 الی 6

 

http://www.uniquevisa.net/news