ارسال پیام سریع
ارسال پیام سریع
Phone White ۰۲۱-۸۸۵۴۵۳۲۴-۶
فا | En |

صفحه اصلی اخبار مهاجرت

تغییرات لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در اواسط سال 2018

تغییرات لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در اواسط سال 2018

اطلاعیه جدید ایالت ویکتوریا و کویینزلند در خصوص اسپانسرشیپ

اطلاعیه جدید ایالت ویکتوریا و کویینزلند در خصوص اسپانسرشیپ ویزاهای تخصص و مهارت

نحوه صدور و تمدید گواهینامه شاغلین خارج از کشور

نحوه صدور و تمدید گواهینامه شاغلین خارج از کشور

نتایج راند صدور دعوت نامه مورخ 21 مارچ 2018

تحلیل و بررسی نتایج راند صدور دعوت نامه مورخ 21 مارچ 2018

معرفی ویزای جدید استرالیا در جولای 2018

معرفی ویزای جدید استرالیا به نام Global Talent visa در جولای 2018

بررسی تغییرات اعمال شده در برخی ویزاهای استرالیا در سال 2018

بررسی تغییرات اعمال شده در برخی ویزاهای استرالیا در سال 2018