ارسال پیام سریع
ارسال پیام سریع
Phone White ۰۲۱-۸۸۵۴۵۳۲۴-۶
فا | En |

صفحه اصلی اخبار مهاجرت

اطلاعات منتشر شده در خصوص اولین راند صدور دعوتنامه سال 2018

اطلاعات منتشر شده در خصوص اولین راند صدور دعوتنامه سال 2018 برای ویزاهای تخصص و مهارت استرالیا

لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018

آخرین لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا در سال 2018

مدت زمان مورد نیاز جهت اخذ هر کدام از ویزاهای استرالیا

آخرین آمار در مورد مدت زمان مورد نیاز جهت اخذ هر کدام از ویزاهای استرالیا

افزایش هزینه های ویزا اپلیکیشن برای ویزاهای استرالیا

افزایش هزینه های ویزا اپلیکیشن برای ویزاهای استرالیا از اول جولای 2018

مشاغل اضافه شده به لیست مشاغل ساب کلاس 489 (با اسپانسر منطقه ای)

مشاغل اضافه شده به لیست مشاغل ساب کلاس 489 (با اسپانسر منطقه ای)

آخرین وضعیت ایالتها وامتیازات مورد نیاز برای اخذ ویزای تخصص و مهارت

آخرین وضعیت ایالتها وامتیازات مورد نیاز برای اخذ ویزای تخصص و مهارت در سال 2018